Podklady pro advokáta

ZDE 

Rozsudek Okresního soudu v Prostějově dne 5. 2. 2019, č.j. 2T 63/2018 – 1274
10. Usnesení Krajského soudu v Brně dne 30.4.2019, č. j. 3 To 124/2019-2212
11. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 22.3.2019, č. j. 11 T 130/2016-3639
12. Usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 16.4.2019, č.j. 2T 104/2010 – 2992
13. Usnesení Policie ČR dne 12.2.2019, č. j. KRPM-99371-42/TČ-2018-141271
14. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 18.3.2019, č.j. ZT 31/2019-34
15. Rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně dne 2.5.2019, č.j. 1 KZT 274/2019 – 46
16. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově dne 15.4.2019, ZN 875/2019-20
17. Usnesení Policie ČR dne 16.4.2019, č. j. KRPM-26700-11/TČ-2019-140070
18. Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně dne 3.5. 2019, č.j. 5 KZT 11/2019- 24

Chronologie cenzury

Od:  <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Date: so 22. 6. 2019 v 10:49
Subject: Patnáctá ústavní stížnost byla 14.6.2019 opětovně odmítnuta bez jakéhokoliv odůvodnění s nepravdivým tvrzením, že věc již byla projednána -viz text ústavní stížnosti 
To: Info rozhlas <info@rozhlas.cz>, Info <info@ceskatelevize.cz>, <ctk@mail.ctk.cz>
Cc: Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, Ministerstvo kultury <epodatelna@mkcr.cz>, <podatelna@rrtv.cz>, <media@konopijelek.cz>, <marek.wollner@ceskatelevize.cz>, <pavel.rychetsky@usoud.cz>, Šámal Pavel <pavel.samal@nsoud.cz>, <pavel.zeman@nsz.brn.justice.cz>

Oznámení veřejnoprávním médiím a jejich kontrolním orgánům před podáním žaloby na cenzuru veřejnoprávních médií Před podáním  žaloby na cenzuru veřejnoprávních médií za vědomou účelovou nečinnost jejich vedení a kontrolních orgánů všem osloveným sděluji, že v soudním řízení zcela jednoznačně prokážeme vědomou cenzuru a podporu a ochranu cenzury z vaší strany a doložíme důkazy, že

od roku 2008 také všem osloveným poukazujme na nezákonnost jednání kartelu justice s trestní exekutivou a navrhujeme legislativní opatření a dokládáme úspěchy a bezpečnost léčby konopím - na návrhy změn připravovaného trestního zákoníku nikdo z odpovědných nereaguje s vědomím kriminalizace zcela nevinných občanů v rozporu s úmluvami, ústavním pořádkem a zákony. 

od roku 2009 více než 15 x podáváme ministrům a policii a státním zastupitelstvím žádosti o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. a za vzdělávání veřejnosti v léčbě konopí dostávám v roce 2009 na návrh Rady vlády pro zdravotně postižené cenu vlády ČR 

od roku 2010 po letech příprav a investic provozujeme s vědomím a ochranou pražské policie a všech dalších státních orgánů vzdělávací a výzkumné centrum  Edukativní konopná klinika a současně stěžujeme výše uvedené ignorování důsledků neřešení této situace a dokládáme svévoli a nečinnost a nezákonnost jednání státních orgánů, které mne a členy výzkumu začínají účelově kriminalizovat, aniž doloží trestnost skutku a vymahatelnost neoznámených technických předpisů výroby konopí jako léku - dokládáme první důkazy také o úspěšné léčbě diabetes 

od roku 2011 dokládá Edukativní konopná klinika zřízená třemi nevládními organizacemi s lékaři a znalci těžká ublížení na zdraví s následky smrti u několik úspěšných léčených členů výzkumu druhým zabráním výzkumného materiálu - dodnes nepovoleno vyšetřit 

od roku 2012 dokládáme evropským justičním orgánům a komisi (celkem 12 stížností) zcela jednoznačný důkaz justiční korupce a kartelu s trestní exekutivou na prvním rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu ve věci výroby kopí jako s tvrzením, že konopí je prekurzor a spor nepatří Soudnímu dvoru k rozhodnutí 

od roku 2013 dokládáme zcela jednoznačný důkaz, že se justice pokouší účelově zbavit mne svéprávnosti a vymyslí mi světově unikátní infekční duševní chorobu, že nechápu, že páchám trestných čin, a to až do roku 2017 - přes protesty rodiny, lékařů, znalců a emeritní rektory olomoucké univerzity a interpelace olomouckého primátora a současně poslance 

od roku 2014 dokládáme zcela jednoznačný důkaz dalšího porušení mezinárodního práva neoznámením technických předpisů výroby konopí jako léku novelou zákona konopí do lékáren a konopné vyhlášky 

od roku 2015 dokládáme další důkazy tragických důsledků kriminalizace léčby konopím na těžkém ublížení na zdraví s následky smrti u další onkologicky nemocné ženy - všichni uvedení natočeni ve video dokumentech 

od roku 2016 dokládáme další důkazy nevědeckosti léčby konopím v ČR,korupce obchodních společností a absolutní nedostupnosti konopí k léčbě a monopolizaci zcela nevhodného obsahu účinných látek v konopí v úspěšné žalobě na ministerstvo zdravotnictví a státní lékový ústav, to ale nikoho nezajímá a nechápe důsledky tvrzení pro nemocné,že stávající konopí v lékárnách je vhodné max pro 10% nemocných

od roku 2017 dokládáme další důkazy korupce nejvyššího a ústavního soudu, který pět  let odsouzeným nepravdivě tvrdil, že konopí je prekurzor, následně si ústavní soud pod tíhou stovek dopisů a peticí a posudku znaleckého ústavu olomoucké přírodovědecké fakulty vymyslel, že technické předpisy výroby konopí jako léku nebyly po vstupu do EU nikdy novelizovány, což vylučují novelizace č. 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb. u ustanovení § 8  a § 24 zákona o návykových látkách určující výrobu konopí jako léku jako technický předpis 

od roku 2018 se stovkami občanů dokládáme všem osloveným letitou cenzuru v této věci s odmítáním vyšetřování spáchaných zločinů orgány činnými v trestním řízení a cenzuru vůči kartelu justice s exekutivou a podáváme předžalobní výzvu všem osloveným adresátům s důkazy, že člen výzkumu byl odsouzen olomouckým vrchním soudem na 8 let do vězení na základě lživého tvrzení dnešního předsedy a bývalého bolševika, že konopí je prekurzor jako v mých kauzách a kauzách dalších členů výzkumu obviněných za výrobu konopí jako léku 

od roku 2019 zcela v souladu se správním řádem dáváme před podáním žaloby na oslovené žádost o přijetí opatření vedoucích funkcionářů k nečinnosti vedoucích správních orgánů dle § 80 správního řadu na doporučení veřejné ochránkyně práv - opětovně nikdo z odpovědných nereaguje 

Dnes je sobota 22.6.2019 a přílohou máte závěrečný důkaz kartelu trestní justice s ústavním soudem - rozhodnutí ústavního soudu ze dne 14.6.2019 a vlastní stížnost ze dne 5.4.2019 a doplnění stížnosti na zamítnutí obnovy prvního trestního řízení ze dne 14.6.2019 

Pokud rovněž vy jako právníci, novináři a členové kontrolních orgánů neumíte český jazyk a jste mentálně choří jako soudci ústavního soudu,
 těším se na vaši argumentaci u Městského soudu v Praze, kde veřejnosti doložíte, 
že jste osobami  s IQ tykve s nemalými platy z daní občanů, jejichž práva jako svobodu slova máte hájit  pravdivě, čestně a objektivně informovat veřejnost, neboť justice je věc veřejná a do tohoto chlíva korupce a masomlejnu lži můžete jednou sami spadnout 

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, zmocněnec poškozených členů výzkumu 
Od roku 10 x obviněný s návrhem trestu v součtu  obvinění 15 let vězení v dolní sazbě a 75 let vězení v horní sazbě
------------------------------------------
Od: Divácké centrum ČT <info@ceskatelevize.cz>
Date: so 22. 6. 2019 v 10:55
Subject: RE: Patnáctá ústavní stížnost byla 14.6.2019 opětovně odmítnuta bez jakéhokoliv odůvodnění s nepravdivým tvrzením, že věc již byla projednána -viz text ústavní stížnosti - automatická odpověď
To: <dusan.dvorak@konopijelek.cz>


Vážená paní, vážený pane, 

tímto potvrzujeme, že jsme Vaši zprávu obdrželi v pořádku. 

Veškeré divácké ohlasy jsou zpracovány v souladu s Pravidly komunikace s diváky České televize, která jsou dostupná na webových stránkách

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na internetových stránkách pod odkazem Časté dotazy".

Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Divácké centrum
Česká televize
e-mail: info@ceskatelevize.cz
tel: 2 6113 6113 

----------------------------
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.6.2019 10:50:13 v obsahu zprávy: Patnáctá ústavní stížnost byla 14.6.2019 opětovně odmítnuta bez jakéhokoliv odůvodnění s nepravdivým tvrzením, že věc již byla projednána -viz text ústavní stížnosti elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.6.2019 10:50:13 delivered by email./

Ministerstvo kultury                                                               ...


Vaše podání ze dne: 22.6.2019 10:50:13 v obsahu zprávy: Patnáctá ústavní stížnost 


Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MKCRX00E30LO
Datum zaevidování: 24.6.2019 14:13:04
Váš osobní přístupový kód: MKCRSE024QQR
Vaše evidenční údaje: DVOŘÁK Dušan,  6, 79855 Ludmírov, dusan.dvorak@konopijelek.cz


Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu:Ověřeno
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OKZnalecké zkoumání znaleckým ústavem pro trestní řízení policie a tr. řízení u Krajského soudu v BrněSdělte prosím dle infozákona, kdy první otázka je pouze policii

1) zda změna znalce ze znaleckého ústavu PN Bohnice (sp.zn. KRPM-102396/TČ-2018) na znalce MUDr. Jiřího Švarce (sloučeno pod sp.zn. KRPM-26700/TČ-2019) byla doprovázena změnou otázek znalci, neboť jsem o této změně nebyl informován, stejně jako jsem nebyl informován o mém znaleckém zkoumání znaleckým ústavem PN Bohnice a rád bych v souladu s trestním řádem otázky znalci doplnil pro řízení u Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 3046/2018 týkající se úpravy svéprávnosti nejvyššího státního zástupce - viz příloha 

2) zda změna znaleckého ústavu na znalce a případná změna otázek znalci byla iniciována Krajským soudem v Brně z tr. řízení sp.zn.3 To 185/2019 (ev. tr. řízení, 3 To 124/2019 a 8 To 192/2019), nebo naopak Policií ČR z tr. řízení sp.zn. KRPM –58448/TČ-2019, popřípadě jiným řízením a jiným subjektem

3) závěrem mi prosím sdělte, na základě jakých konkrétních faktů se policie (sp. zn. KRPM –58448/TČ-2019) a brněnská krajská justice (sp.zn.3 To 185/2019) domnívá jako soudní znalkyně MUDr. Jana Zmeková nebo znalec MUDr. Vladimír Hosák, že trpím unikátní vysoce infekční duševní chorobou cannamnézia, kdy mi na celé roky vymizí ovládací a rozlišovací schopnosti a jsem v důsledku choroby cannamnézia zcela mentálně retardovaný, že nechápu, že páchám zločin pomoci bližnímu. 

Žádám laskavě o dodržen termínu rozhodnutí do státního svátku rožnění, uzení a opékání dle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb.dne 6.července 2019

Děkuji 

Dne 10.6.2019 

Mgr. Dušan Dvořák, nar 12.1.1962, ID Edukativní konopná klinika  r8u3nhx, 798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd 

epodatelna.policie@pcr.cz 

Přílohy7:40 (před 2 hodinami)
komu: dusan.dvorak

Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna Policie České republiky, 17089 Strojnická 27, Praha

Název žádosti :Znalecké zkoumání znaleckým ústavem pro trestní řízení policie a tr. řízení u Krajského soudu v Brně
Číslo evidenční :44414/2019
Identifikátor SS :
Datum evidence :11.06.2019 07:35:12
Přijato od :dusan.dvorak@konopijelek.cz () 

Vaše podání 44414/2019 splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, bylo doručeno dne 10.06.2019 21:41:08 k dalšímu zpracování.

Krajský soud v Brně
------------------------------------------------------------------------------
Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 117775/2019

epodatelna@servis.justice.cz <epodatelna@servis.justice.cz>10. června 2019 21:52
Odpovědět-komu: podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Vaše podání ve věci "Znalecké zkoumání znaleckým ústavem pro trestní řízení policie a tr. řízení u Krajského soudu v Brně - žádost o informaci" s evidenčním číslem 57625f0b-5530-43f5-9683-d817cd541c7b a s běžným číslem 117775/2019 bylo doručeno dne 10.06.2019 21:41:10.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

Cannabis Social Club


Od: CRM WWW <crmwww@ceskatelevize.cz>
Date: ne 2. 6. 2019 v 14:00
Subject: RE: Připomínka k pořadu: Případy 1. oddělení
To: <dusandvorak@seznam.cz>


Vážený pane Dvořáku,

děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize. Pořad Případy 1. oddělení byl premiérově vysílán od 6. ledna 2014. Následovaly dvě reprízy v letech 2016 a 2018.

Budete-li mít v budoucnu opět zájem získat informace o pořadech ČT vyhledáváním v databázích, kontaktujte prosím badatelnu Archivu a programových fondů ČT, která umožňuje náhledový přístup ke svým fondům odborné i laické veřejnosti. V depozitářích v areálu Kavčích hor a v televizních studiích v Brně a Ostravě je uloženo na 250 tisíc hodin audiovizuálních záznamů na různých typech nosičů a kromě nich jsou v archivu uchovávány i zvukové a písemné záznamy archivní hodnoty. 


S pozdravem

Klára Šplíchalová
Divácké centrum

Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
T: +420 2 6113 6113


From: "Mgr. Dušan Dvořák" <dusandvorak@seznam.cz>
Sent: 29.05.2019 15:09:17
Cc:
Subject: Připomínka k pořadu: Případy 1. oddělení
Připomínka k pořadu: Případy 1. oddělení
--------------------------------------------------

Odesláno: 29.05.2019 15:09:16
Jméno: Mgr. Dušan Dvořák

--------------------------------------------------
Předmět: Dotaz k Případům prvního oddělení

Sdělte mi prosím, kdy jste seriál Případy prvního oddělení prvně vysílali a kolikrát a kdy jste jej ve vysílání ČT reprizovali.
Děkuji a jsem s pozdravem
Dne 29.5.2019
Dušan Dvořák

Sto dní Kroniky předem ohlášené smrti sametového esesáka, prokurátora JUDr. Pavla Zemana

27.1.2019 - 8.5.2019  
Epitaf kroniky najdete ZDE 


Česká televize a Český rozhlas


2010 (profil - 20 minut) 
2010 (profil, od 16 do 20 minuty) 
2011 (odsouzen, od 1. minuty) 
2015  (26.5.2015 nesvéprávný, od 20 minuty)
2015 (30.5.2015 nesvéprávný, od 6.30 minuty)Tragikomický kontext cenzury: Česká televize od dne 10. 2. 2014 (4. 4. 2016, 12.2.2018). odvysílala seriál Případy 1. oddělení, díl 6/14 nazvaný Nenávist (Jde o autentický případ ženy odsouzené na doživotí za vraždy mužů (3), které před smrtí omámila. Viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10354229723-pripady-1-oddeleni/213512120200006-nenavist/) V situaci, kdy vyšetřovatel (Boleslav Polívka) ve 43 minutě 53 vteřině vysvětluje svému kolegovi, že vražedkyně je lesba a ukazuje na fotografii ženy, kvůli které vražedkyně již dříve vraždila, pokládá fotografie na otevřený spis, ve kterém je jedna z mnoha odmítnutých žádostí o policejní ochranu od roku 2009 od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 z důvodu ochrany života a zdraví, konkrétně sedmá žádost ze dne 11. 5. 2011 Identifikační údaje Dušana Dvořáka jsou Policií ČR a ČT zcela zveřejněny bez jakéhokoliv souhlasu, viz foto, stížnost na neposkytnutí policejní ochrany je opětovně odmítnuta, přestože bylo také ČT soudním znalcem uvedeno, že došlo neoprávněnými konfiskacemi k těžkým ublížením na zdraví včetně ublížení na zdraví s následky smrti a navíc 90% zkonfiskovaného majetku chybělo. O tom však ČT dodnes mlčí, stejně jako o jiných zločinech justice a exekutivy tvrdící, že konopí je prekurzor. 
 Rok 2016OVM dne 15.5.2016 a ČT opět manipuluje a lže, legalizace prý začala v roce 2011 atd, najdete ZDE  
Konopex Ostrava dne 6.-8 .5.2016 a demonstrace síly a arogance policie: Stížnost vystavovatelů veletrhu ze dne 8.5.2016 najdete ZDE,  ČTK/MFD: Těžkooděnci na veletrhu najdete ZDE, Česká televize opětovně mlčící k policejním manévrům ZDE
Manipulativně udělaný archiv ČT o konopí v ČT v letech 1990 - 2016  nazvaný Marihuana ze dne 23. 4. 2016 vyrobený zřejmě sekcí propagandy a manipulace ČT a obdobné mediální žumpy šířící vědomě poplašné zprávy mafie bílého a černého trhu, což  najdete ZDE 
Česká televize dne 10. 4. 2016 a pořad Byliny (9. díl) v 18.20 hodin s doktory Větvičkou, Hanušem a Budařovou a dalšími znalými odborníky jako pan Říha z Chraštic o konopí jako bylině a kritický komentář Dušana Dvořáka k cenzuře ČT a vědomém šíření poplašné zprávy ČT najdete ZDE. 
2018 (tvrzení justice, že konopí je prekurzor je OK)
ˇ

Den devadesátý třetí

1. květen 2019
Posledních 7 dní do dopsání sto dní 
Kroniky předem ohlášené smrti 
Žádost o přijetí opatření k nečinnosti správního orgánu


Vážená paní ministryně spravedlnosti JUDr. Marie Benešová

Na vědomí: Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman

1. května 2019
DS ID r8u3nhx
Vážená paní ministryně, vážení.

Předně Vám, paní ministryně, přeji zdar a úspěch v nelehké funkci.
Je první Máj. Lásky čas. Přeji nám všem krásné jarní dny.

Věřím, vážená paní ministryně, že přijmete návrh na setkání křtu závěrečné listiny knihy sto dnů Kroniky předem ohlášené smrti dne 8.5.2019 ve 12.15 hod. Brně na Nejvyšším státním zastupitelství, resp. navrhuji setkání zahájit ve 12.15 hod. v chrámu Nanebevzetí v Jezuitské ulici osvětimskou modlitbou. Pozvánka je přílohou opatřena usnesením policie Olomouckého kraje (1). V prologu knihy z desátého ročníku konopného justičního slalomu je uvedeno, že vydání Kroniky měl tisknout Soudní dvůr a měl pozvánky také rozesílat. Nestalo se tak.

Dovoluji si laskavě, vážená paní ministryně, před vydáním rozhodnutí nečinného ministerstva spravedlnosti k níže uvedeným – metodicky rozpracovaným - otázkám ze dne 4.4.2019 sdělit, že Vláda ČR nemá informace o nákladech na trestní řízení za zacházení s konopím k potěše sebe, rodiny, komunity, spolku či hospicu dle §§ 283-287 tr. z. Rozhodnutí vlády (2) zasílám přílohou.

Děkuji Vám předem, paní ministryně, za přikázání rozhodnutí ministerstva a vydání dat do 8.května 2019

Trvejte prosím na vydání nákladů ministerstva spravedlnosti na trestní řízení ve věci výroby konopí, jeho pěstování, držení a označování za prekurzor až po způsobení trestného činu šíření toxikomanie konopím výukou botaniky a zahradnického pěstování v domovech, sklenících nebo zahradách §§ 283-287 tr. z. Pokud prohibované látky v trestním řízení justice a zastupitelství specificky nemonitoruje, uveďte pouze trestní řízení dle §§ 283-287 tr. z., aby šlo udělat kvalifikovaný průměr, neboť v průměru je ročně ve věci konopí kriminalizováno cca 1500 občanů.

Navrhuji pod supervizí nejvyššího státního zástupce pro ministerstvo spravedlnosti tuto níže uvedenou metodiku s daty alespoň od 1.1.2010, kdy začal platit nový trestní zákoník zakazující prvně od vzniku republiky v roce 1918 pěstování konopí. Uveďte prosím z dat z rozpočtu.

  1. Průměrné roční náklady na justici celkem …………….z toho průměrné roční počty zaměstnanců, ev. nákladů na (alespoň orientačně chybí-li data) na trestní justici ………. na správní justici ……. na civilní justici ……….. na rejstříkové soudy ……...

  1. Průměrné roční náklady resortu ministerstva spravedlnosti na soudní znalce …….. na státní zastupitelství …………. na probační a mediační službu ……………. na vězeňství ………………

  1. Průměrný počet osob podmínečně odsouzených v trestních řízeních za rok ……………z toho počet osob odsouzených dle §§ 283-287 tr. z. ………z toho počet odsouzených dle §§ 283-287 tr. z. za přírodní láky (konopí, mák, kaktusy, houby apod.) …………….. (nemáte-li data, neuvádějte).

  1. Průměrný počet osob odsouzených v trestních řízeních za rok do vězení …….z toho počet osob odsouzených dle §§ 283-287 tr. z. ………z toho počet odsouzených dle §§ 283-287 tr. z. za přírodní láky (konopí, mák, kaktusy, houby apod.)…………….. (nemáte-li data, neuvádějte).

  1. Dále uveďte (máte-li data) průměrný počet osob odsouzených v trestních řízeních za rok dle §§ 283-287 tr. z. s tvrzením justice, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor), výroba konopí jako léku se neděje podle technických předpisů a implementovat nařízení (ES) do zákona je běžná praxe a Soudní dvůr pro konopníky neexistuje, cituji (3): Česká republika odsouzenému Mgr. Dušanu Dvořákovi opakovaně objasnila, z jakých důvodů nepředložila Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku ve věci výroby konopí k výzkumu a jako léku dopadající na neoznámení novely § ust. 8 odst. 1 zákona o návykových látkách novelou č. 141/2009 Sb. a neoznámení novely §§ ust. 5, odst. 5, us. 15 písmeno f), ust. 24 odst 1, ust. 24a) a ust. 24b) zákona o návykových látkách novelou č. 50/2013 Sb. Učinila totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.

  1. Takovéto tvrzení České republiky dosud žádný ministr spravedlnosti a státní zástupce neseznal jako hrubé porušení zákona, a to ani za situace, kdy ministr spravedlnosti slíbil premiérovi, že věc řádně projedná, viz příloha (4).

  1. Je to nyní, vážená paní ministryně, na Vás, abyste naučila nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana číst česky, sám se o to snažím již 8 let, ale jde to ztuha. Od svého nástupu do funkce 1.12011 s JUDr. Ivo Ištvánem z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, JUDr. Janem Sladkým z Krajského státního zastupitelství v Brně a JUDr. Naďěždou Kezniklovou z Okresního státního zastupitelství v Prostějově a dalšími prokurátory dokládají na důkazech, že mají extrémně velké rezervy pochopit význam slov. Jakmile se JUDr. Pavel Zeman doučí čestinu, podepíše abdikační tvrzení, že nechtěl posledních 8 let vyzradit tajemství brněnského tria sv. Pavla, protože věděl, že výše uvedené bludy justiční mafie s kartelem prokurátorů jsou jak v rozporu s veřejnou datbází TRIS, nálezem Evropského soudu pro lidská práva dne 20. 9. 2011, č. 3989/07 a 38353/07 k porušení práva na spravedlivý proces nepoložením předběžné otázky Soudnímu dvoru ve spojení s nálezem Soudního dvora ve věci C-144/16 – Município de Palmela, který konstatoval: „dovolávat se (…) neoznámeného technického předpisu (…), postihuje jen uvedený technický předpis, a nikoli celý právní předpis, v němž je obsažen.", tak nálezem Ústavního soudu dne 25.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16, bod 34, kdy Ústavní soud ČR recentně ve vztahu k úpravě přijaté před vstupem ČR do EU rozhodl: "[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze." A dále je tvrzení výše uvedených soudců Krajského soudu v Brně, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem, neboť plní přímo závazné akty práva EU – konkrétně nařízení EP a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog v rozporu se zákonem o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., který konopí neuvádí a konopí není a nemůže ani nikdy být chemickou látkou k výrobě chemických látech (prekurzorem), neboť je rostlinou, tak nálezem Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005, kde je doloženo, že nařízení EP a Rady (ES) nelze do zákona implementovat! (5) Doložme proto důkazem žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci výroby a distribuce konopí a jeho produktů podanou francouzským soudem dne 23. října 2018 – trestní řízení proti XY, sp.zn. C-663/18. Soudnímu dvoru Evropské unie je předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 28, 29, 30 a 32 SFEU, nařízení č. 1307/2013 (6) č. 1308/2013 (7), jakož i zásady volného pohybu zboží, přičemž je mu položena otázka, zda tato ustanovení a tyto předpisy musejí být vykládány v tom smyslu, že odchylná ustanovení zavedená vyhláškou ze dne 22. srpna 1990 tím, že pěstování konopí, jeho průmyslové zpracování a jeho uvádění na trh omezují pouze na vlákna a semena, stanoví omezení, které není v souladu s právem Společenství [unijním právem].

  1. Žádám, vážená paní ministryně, abyste přikázala ministerstvu spravedlnosti informace vydat a sdělila, zda se křtu knihy zúčastníte.

  1. Současně sděluji, že Vás rád uvidím nejen 8. května 2019 ve 12.15 hod. na Nejvyšším státním zastupitelství ČR, ale též u Krajsého soudu v Brně v řízeních sp.zn. 3 To 124/2019 a 7 To 163/2019, ve kerých jsem opětovně Okresním soudem v Prostějově odsouzen za výrobu konopí k výzkumu a léčbě a bludy se budu snažit zvrátit, což ale – jak je vidět ze spisových značek – zatím nešlo.

  1. Pokud byste, vážená paní ministryně seznala porušení zákona v můj neprospěch, sděluji, že řada dalších členů výzkumu Konopí je lék, který vedu, bylo odsouzena na základě výše uvedených bludů justičních manekýnů, z toho dva k těžkému žaláři 8 let a 3 roky vězení, dva s vazbou skoro půl roku, CPZ ani nepočítáme. Spisové značky trestních řízení mých kolegů a přátel jsem uvedl v žádosti o přijetí opatření ministra spravedlnosti dne 16.4.2019 předchozímu ministru spravedlnosti, neboť byl k předžalobní výzvě ze dne 5.12.2018 nečinný.

S pozdravem Konopí je lék pro tuto planetu, blbost, korupci a kartel však neléčí Mgr. Dušan Dvořák

Ps: Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavla Zemana laskavě žádám, aby si na 8. května 2019 krom pohoštění nachystal Slabikář, procvičíme si základy českého jazyka. Státní svátek spojený s koncem války je třeba náležitě oslavit.
1Policie ČR dne 16.4.2019, č. j. KRPM-26700-11/TČ-2019-140070
2Úřad vlády České republiky 24.4.2019, čj. 12441/2019-UVCR-3
3Krajský soud v Brně sp.zn. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 7 To 118 /2017, 7 Nt 18/2017, 5 To 297/2017, 7 To 362/2017, 8To 102/2018, 9 To 385/2018, 9 Nt 12 /2018, 7 To 335/2018,
4Předseda vlády ČR Andrej Babiš dne 15.11.2018, č.j.34990/2018-POU
5Citujme nález Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: “ Nařízení ES je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým sestanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, s. 608).
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, s. 671).