Reference na Dušana Dvořáka

Obsáhlý rozhovor s Dušanem Dvořákem v Deníku ze dne 30.července 2015 - najdete ZDE  a výsledky výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) - přednáška pro konferenci Cultiva dne 3.10. 2015  - najdete ZDE
 
 
Reference

Úřad Vlády ČR - Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil (2011) -
- najdete ZDE

 
Cena premiéra Vlády ČR Jana Fišera  za vzdělávání v cannabisterapii a nominace nevládních organizací na cenu Via Bona (2009, 2010) - najdete ZDE

 
Nominace profesory Jařabem a Štreitem a nevládními organizacemi na Cenu města Olomouce za výzkum Konopí je lék (2012) najdete ZDE


Primátor Olomouce Martin Novotný (2010 - 2015) najdete ZDE
  
Emeritní rektorka Univerzity Palackého prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková,CSc. (2003, 2012, 2013) najdete ZDE


Emeritní rektor Univerzity Palackého prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (1996 2012) najdete ZDE
  
Autor cyklu Cesta ke svobodě profesor Mgr. Jindřich Štreit (2014) najdete ZDE  
  
Spoluautorka studie léčby diabetes MUDr. Irina Hubeňáková (2014) najdete ZDE


Místopředseda odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v letech 2013 – dosud MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. (2012, 2014) najdete ZDE


Soudní znalec a v letech 2011- 12 předseda odborné společnosti Konopí je lék,o.s. MUDr. Radek Matlach (2011) najdete ZDE
  

Vedoucí Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP MUDr. Petr Popov a další odborníci (1995, 2003, 2011) najdete ZDE
  

Objevitel prvního endokanabinoidu doc.RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. (2009, 2013)  najdete ZDE
  
Přednosta Ústavu soudního lékařství doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. (2013, 2014) najdete ZDE   


Zakladatel adiktologie a psychoterapie doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. a další odborníci (1995, 1998) najdete ZDE
  
Předsedkyně odborné společnosti Konopí je lék,o.s. v roce 2010 MUDr. Jana Budařová (2010)  najdete ZDE 


Spoluzakladatel výzkumu a soudní znalec Mgr. Luboš Smékal (2010, 2012) najdete ZDE
  
Dozorčí rada nevládní organizace Sananim Olomouc Ing. Oto Kaděrka (2013) najdete ZDE

Dozorčí rada nevládní organizace Sananim Olomouc Ing. Pavel Němeček (2013) najdete ZDE
  
Člen výzkumu a onkologicky nemocný Mgr.Petr Ladislav Kodym (2009) najdete ZDE


Členka výzkumu a roztroušenou sklerózou nemocná Martina Sedláčková (2012) najdete ZDE


Členka výzkumu s onkologickým onemocněním  Jarmila Honkýšová (2015)
najdete ZDE


Advokát čtvrté ústavní stížnosti JUDr. Jaroslav Klimeš soudním znalcům (2014)
najdete ZDEAdvokát čtvrté ústavní stížnosti JUDr. Jaroslav Klimeš a MUDr. Musilová (2014)
najdete ZDE


Text česko-slovenské deklarace práv občanů Evropy, na který prezident reagoval, najdete ZDE