Dušan Dvořák, 1962 v Olomouci, profesní životopis

 Výchova a vzdělávání:
* Rodina, přátelé, vesnice svět a vlastní praxe, 1962 - dosud

* Jesle a různé MŠ v Olomouci, 1963 - 1968
* ZŠ od okupace k chartě na Terrerově náměstí v Olomouci, 1968 - 1977
* Gymnázium v Olomouci Hejčíně, 1977 - 1980
* VŠE v Praze, 1980 - 1981
* PdF UP v Olomouci, speciální pedagogika, 1981 - 1986
* Jazzová sekce v Petříkově (Jeseníky) - neformální univerzita života, 1977 - 1989
* Terapeutická komunita Monar (Polsko): 14 denní stáž v roli kvazipacienta, 1990
* Psychoterapeutický výcvik, psychoterapeutický grandpapa doc. MUDr. Jaroslav Skála, 1991 - 1994
* Pražská psychoterapeutická fakulta, 1992 - 1995
* Univerzita San Diego (USA) a Palermo (Itálie): mezinárodní výcvik prevence, léčby a sociální rehabilitace drogových závislostí, 1995 - 2000
* Jellinek centrum, Arta, etc. (Holandsko): stáže ve střediscích pro sociální rehabilitaci drogově závislých, 1997, 1998
* IPIPAP: rodinná terapie, 1997 - 1999
* MOLSA: vytváření standardů kvality sociálních služeb, 1999 - 2002
* Phoenix, City Roads, Milton House, London drug services, etc: stáž, Velká Británie, 2000
* ONFAM: management, marketing komunitní nadace, 2000 - 2002
* Plato Moravia: management, marketing firem, 2002
* PK FN Plzeň a PL Praha Bohnice: 5 denní stáž v roli zvídavého pacienta, 2002
* PK FN Olomouc a PL Šternberk: 10 denní soudem nařízená stáž v roli kvazipacienta, 2003
* SF a politika EU: přednášky a semináře, 2000 - 2008
* QUIP - Společnost pro změnu: standardy kvality sociálních a zdravotních služeb, 2005 - 2010
* Týden pro duševní zdraví: přednášky a semináře, 1995 - 2010
* Konopí je lék (2008 - dosud), 21.3.2008 zveřejněn výzkum
* Sociálně-zdravotní, lidskoprávní, vzdělávací a kulturní NNO: dobrovolník, 1995 - dosud 
* Mezinárodní konference o léčbě konopím, Praha, 4. - 7. března 2015
* Každoroční mezinárodní konference Cannafest v Praze od roku 2010 dosud
Jiná forma výchovy a vzdělávání, tzv. praxe - neboli práce za peníze:

* Středisko pro mládež - terapeut, 1986 - 1990
* Sananim – spoluzakladatel o.s. a terapeutické komunity pro drogově závislé, terapeut, člen správní rady, 1990 - 1992
* Okresní pedagogicko-psychologická poradna - metodik a terapeut, 1992 - 1994
* Sananim Olomouc – Galerie U Mloka (1994), předseda/místopředseda SR, 1994 - 2003
* Středisko prevence léčby a rehabilitace P-centrum - zakladatel, ředitel, terapeut. 1994 - 2003
* Privátní psychoterapeutická praxe, 2003 - 2006
* První česká bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF - zakladatel, ředitel, předseda SR, 2006 - 2010
* Vědecko výzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika - zakladatel, ředitel, předseda SR, 2010 - 2011
* Koordinátor asociace Open Royal Academy a předseda správní rady nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s., 2012 – dále Publikační činnost:
* Metodika vzdělávání pedagogů v primární prevenci, 1994 a 1995
* Drogy a vaše dítě, 1995 a 2000
* Drogy a drogové závislosti (skripta PdF UP), odborný redaktor a editor, 1997
* Marketingová studie sociálních služeb pro drogově závislé,vedoucí kolektivu (spolupráce s FF UP), 1998
* Drogy a mýty, Jindřich Míša a Ludmila Neradovi, editor, 1999 * Koncepce a realizace britské protidrogové politiky (srovnávací studie), vedoucí kolektivu, 2000
* Jaké nádobíčko - průvodce bezpečnějším braním, editor, 2001
* Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (slovník), člen kolektivu, 2002
* Drogy a drogové závislosti (mezioborová monografie), člen kolektivu, 2003
* Válka je vůl (studie), 2005
* Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, člen kolektivu, 2005

* Historie dávná i nedávná - genius loci Ospělovska, spoluautor a editor, 2009
* Kyselé zelí, editor hanáckého kulturního emailového bombardingu, 2005-dosud
* Konopí je lék (Cannabis is The Cure), blogy a weby výzkumu, 2008- dosud