Jednání Dušana Dvořáka ode dne stého výročí republiky 28.10.2018

7.11.2018 v 09:30 hod.
Vrchní soud v Olomouci
Přízemí, jednací síň č. 5/108
č.j. 8Cmo 194/2018
Odvolání Cannabis is The Cure,z.s.

21.11.2018 v 9.00 hod.
Obvodní soud pro Prahu 1
Přízemí, jednací síň č. 4
č.j. 6 T 21/2012
Obnova tr. řízení DD13.12.2018 ve 14.00 hod.
Krajský soud v Brně 
V jednací síni č. 121, 1. 
poschodí staré budovy, Husova 15, Brno

--------------------

Rozhodnutí ze dne 11.9.2018, sp.zn. IV. ÚS 2771/1816, tzn. Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5 2018, č. j. 17 Co 62/2018-999 a Okresního soudu v Prostějově ze dne 27.3.2018, č. j. 0 Nc 7044/2016-913 ve spojení s rozhodnutím dne 6.3.2018, sp.zn. II. ÚS 198/18, tzn. Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2017, č. j. 17 Co 195/2017- 886 a Okresního soudu v Prostějově dne 26. 7. 2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505, dále rozhodnutí 16.10. 2018, sp.zn. II. ÚS 2804/18, tzn. Okresního soudu v Prostějově ze dne 25. 5. 2017, č. j. 11 T 130/2016-1644 ve spojení s rozhodnutím Okresního soud v Prostějově dne 3.8. 2018 , č.j. 3 T 131/2017-1216 a Krajského soudu v Brně dne 22.5.2018, č.j. 8To 102/2018-998 a Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2017, č. j. 7 To 362/2017-1976 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 11 Tdo 426/2018-114, spojenou s návrhem na zrušení ustanovení §§ 283 - 287 a §289, odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a novelizace nařízení vlády č. 455/2009 Sb. nařízením č. 3/2012 Sb., zrušením § 2, písm. d, § 5, odst. 5, § 15 písm. e), § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) a § 29 zákona č. o návykových látkách, zrušením zákona č.50/2013 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. a její novelizace vyhláškou č. 236/2015 Sb. a ve spojení s návrhem na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU a II. ÚS 2803/18 ve spojení s rozhodnutím dne 11.10.2018, sp.zn. II. ÚS 2803/18, tzn. předsedy Nejvyššího soudu ČR dne 19.7.2018, sp.zn. S 315/2018 a dále 16.1.2018, sp. zn. IV. ÚS 3899/17, tzn. Krajského soudu v Brně dne 9. 11. 2017, č. j. 9 Nt 19/2017-414, Okresního soudu v Prostějově dne 5. 10.2017, č. j. 3 T 131/2017-417 s návrhem na obnovu řízení vedených pod sp. zn. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a III. ÚS 3354/16 a zrušení § 283 – § 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zrušením nařízení vlády č. 3/2012 Sb., na zrušení § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 50/2013 Sb., na zrušení vyhlášek č. 221/2013 Sb. a č. 236/2015 Sb. a na předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU