Mgr. Dušan Dvořák, od 10.12.2006 do 10.12.2017 předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s. (založena dne 14.7.2004 v Olomouci)