Ústavní a evropské stížnosti na porušušení čl. Úmluvy 2.3, 6, 8 a dalších


Vědomě mylné usnesení NS ČR 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově a obžaloba vedoucího výkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a statutárního zástupce Edukativní konopné kliniky (dříve otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF,o.s., dnes Ateliér ALF,z.s., předseda František Slavík, MCA) Dušana Dvořáka, MMCA za nedovolůenou výrobu drog,  viz http://soud-justice.blogspot.cz/S odkazem na usnesení NS ČR 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 byly jako zjevně nedůvodé rovněž odmítnuté tyto další ústavní stížnosti Dušana Dvořáka, který byl  dne 28. 4.2010 prvně obžalovan OSZ v Prostějově za nedovolenou výrobu konopných drog sp. zn. II. US 664/12 Za druhou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově v pronájmu odborné společnosti  Konopí je lék, o.s. (MUDr. Jana Budařová, dnes Konopí je lék, z.s., MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.) podruhé obžalovaného a následně vždy znesvépravnověného Dušana Dvořáka s druhou a dalšími odmítnutými ústavní stížnosti za každoroční konfiskace výzkumu s důsledky hrubého porušení základních práv (nepovolení řádného soudního projednání pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka v letech 2008 -2014 od dubna do září, když roste konopí) s odkazem na věcnou správnost usnesení  sp.zn. 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12

¨
Ústavní soud ČR sp. zn. IV.US 4859/12, II. US 1311/13 a  II.ÚS 289/14 (tzn. konfiskace konopí v Ospělově v letech 2008 - 2014. Ústavním soudem byly rovněž odmítnuty stížnosti dalších dvou obžalovaných statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky s odkazem na odmítnutá usnesení sp.zn. 11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12, Miloslava Tetoura, MCA (Konopí je lék,z.s., na tři roky do vězení odsouzen za nedovolenou výrobu konopných drog, návrh na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru rovněž neakceptován) sp.zn. I. ÚS 2431/15, stejně jako domovní prohlídky výzkumnické farmy trpící další statutární zástupkyně třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky Mgr. Radomíry Dvořákové (dřivé společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s., obžalovaná za nedovolenou výrobu konopných drog, odmítnut návrh na obnovu a řádné projednání a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru) sp. zn.  III. US 396/16. 


V roce 2016 byly opětovně s odkazem na usnesení sp.zn.11 č.j. 8 Tdo 1231/2011 a sp. zn. II. US 664/12 odmítnuty návrhy na obnovu prvního a druhého obžalování a tedy také prvních dvou ústavních stížností Dušana Dvořáka sp. zn.  II. 3196/15 (sp. zn. IV.US 4859/12) a  III. US 396/16 (sp. zn. II. US 664/12), stejně jako bylo odmítnuta ústavním soudem stížnost na omezování osobní svobody Dušana Dvořáka ve zdravotnickém zařízení bez souhlasu lékaře pod sp.zn. II. US 1091/2016. V současné době je aktivní ústavní stížnost Dušana Dvořáka sp. zn III.ÚS 3354/16 (nepovolení návrhu na obnovu trestního řízení  řešeného ve čtvrté ústavní stížnosti sp. zn.II.ÚS 289/14). Dodejme, že ústavní stížnost vedená od 10.10.2016 pod sp. zn III.ÚS 3354/16 byla odmítnuta pod sp.zn. IV.ÚS 3238/16, když advokát v záchovné lhůtě 60 dnů k podání napravil písařskou chybu.z podání dne 28.9.2016. První z dosud devíti odmítnůtých ústavních stížností Dušana Dvořáka byla stížnost nerovnost občanů v komunálních volbách s doložením důkazu, že zastupitel parlamentní strany potřebuje v Olomouci uměle rozdělení na obvody 4 x méně voličů, než volič neparlamentní strany sp. zn. I. ÚS 214/07. Obžaloba Dušana Dvořáka u OS na Praze 1 sp.zn. vyvrácená netrestností skutku dle § 28 trestního zákoníku stažená přes stížnosti 30.7.2012 neprošla dosud rozhodnutím ústavního soudu a je právě v obnoveném řízení pro doložení právní způsobilosti Dušana Dvořáka v době skutku s návrhem OS na Praze 1 na nový znalecký posudek Dne 25.5.2017 byl Dušan Dvořák opětovně odsouzen za nedovolenou výrobu drog (úrada 2014 a 2015) Okresním soudem v Prostějově sp.zn. 11 T 130/2016 a za úrodu 2016 je OSZ v Prostějově připravována žaloba.  

 Stížnosti na rozhodnutí ČR byly od 10.10.2012 vždy v rozporu s judikaturou ESLP odmítnuty meritorně projednat, stejně jako u ústavního soudu, viz http://echr-coe-int.blogspot.cz/


 SSdd

 .