Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962 v Olomouc
Spec. pedagog, adiktolog, psychoterapeut a vedoucí výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Česky, anglicky, španělsky

Vážený pane -………. /Vážená paní ….

Dovolte mi popřát vám nejprve pevné zdraví a stálou pohodu.

Srdečně vás zdravím z Evropy z České Republiky z města Olomouce, kde byl v padesátých letech minulého století zahájen systematický výzkum léčebných účinků Cannabis.

Obracím se na vás jako na odborníka /ci v cannabisterapii s laskavou žádostí o podporu výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“ a jeho opakovaně kriminalizovaného zakladatele a vedoucího, Olomoučana, Dušana Dvořáka (1962).

Za výzkum léčebných účinků Cannabis, prosazování principů harm reduction a vzdělávání veřejnosti byl přitom pan Dušan Dvořák oceněn Vládou České republiky a Velké Británie. Možná jako jeden z prvních veřejně doložil pozitivní účinky Cannabis na fatální komplikace diabetes, od roku 2008 Dušan Dvořák dokládá veřejně úspěch cannabisterapie u onkologických, neurologických a řady dalších onemocnění.

Současně je však Dušan Dvořák za tuto činnost od roku 2010 již celkem 10x obviněn, podal 10 ústavních stížností, které jsou vždy odmítnuty meritorně projednat, desátá stížnost podaná dne 10.10.2016 je právě řešena, soud však odmítá veřejné projednání. Pan Dvořák podal společně s lékaři, znalci a členy výzkumu a dalšími poškozenými již 10 stížností Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a 2 stížnosti Evropské komisi v Bruselu, které jsou rovněž odmítnuty řádně projednat i přes doložené nepravdivé tvrzení české justice obhajující konfiskace a obvinění členů výzkumu, že Cannabis je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor) a současně justice odmítající se vyjádřit k tragediím a způsobeným škodám na členech výzkumu. Od roku 2012 se česká justice, která nemá na Dušana Dvořáka dostatečnou právní argumentaci, pokouší zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti a zavřít do ústavu pro choromyslné i přes posudky znaleckých ústavů a znalců, že pěstování a zpracování Cannabis je nechorobné a jde o problém právní, ne psychiatrický, nebo přes letité protesty Olomoučanů, odborné a laické veřejnosti včetně rektorů univerzit. Česká republika v letech 2010 – 2016 zcela zlikvidovala výzkumné a vzdělávací pracoviště Edukativní konopná klinika, jejíž první odborné oddělení Dušan Dvořák založil v roce 2009, od roku 2009 však na příkaz justice policie každý rok konfiskuje všechno léčebné konopí a produkty z výzkumnické farmy v Ospělově, která je majetkem rodiny Dvořákových.

Najdete-li prosím chvíli na vyjádření podpory panu Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure“, pište prosím na adresu Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/15, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Jménem členů a partnerů výzkumu Vám děkuji za Váš zájem a čas a přeji vše dobré

S pozdravem