Dušan Dvořák (1962, Olomouc) – milníky 15 let vymáhání práva na dostupnost cannabis a jeho výzkum

Rok 2000, je mu jako zakladateli a řediteli Střediska prevence, léčby a rehabilitace v Olomouci udělena cena premiéra britské vlády Tony Blaira za srovnávací studii drogových politik (vedoucí kolektivu). Je autorem dnes největšího dobrovolnického poradenského serveru pro zdravotně postižené InternetPoradna.cz a finančně zajistí vznik této služby zaměstnávající zdravotně postižené jako poradce a operátory. Viz tři různá protestní vyjádření konzervativce, exprimátora Olomouce a od roku 2013 poslance Parlamentu veřejnosti, FB, 2014, nejvyššímu státními zástupci, 2013, okresnímu soudu, 2010 k jednání vedoucího výzkumu a jeho manželky
Pozn: v roce 2000 zakládá Dušan Dvořák nevládní organizaci pro vznik Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, jejíž členové jsou od roku 2004 první ryze olomoučtí investoři založení bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF, výzkumnické farmy a výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a v roce 2000 žádá prvně ministerstvo zdravotnictví o povolení pěstování a zpracování cannabis k výzkumu, protože očekává (později opakovaně potvrzené) pozitivní reakce cannabisterapie těžkých křečí nejen u velmi vážně handicapovaného seniora z Olomouce (zlomená páteř a přerušená mícha). V Olomouci výzkum cannabisterapie započal v 50 letech 20.století. Viz závěřečná řeč manželů Dvořákových při obžalobě až 10 let nepodmíněně za výzkum léčivých genetik cannabis a výrobu mastí a tinktur. 
http://respekt-blog.blogspot.cz/2015/02/zaverecna-rec-obzalovanych-manzelu.html

Rok 2001, je mu udělena cena Prorok českých nadací za inovace v zdravotně sociálních službách v oblasti prevence, léčby a rehabilitace duševně nemocných dětí a dospělých v ambulantních a komunitních službách. Viz protestní vyjádření emeritního rektora Univerzity Palackého v Olomouci (2012) profesora Josefa Jařaba soudu s doloženou smlouvou o spolupráci s univerzitou (1996)

Rok 2002, je mu udělena cena ministra (pozdějšího českého premiéra a eurokomisaře) sociálních věcí Vladimíra Špidly za podíl na transformaci zdravotně sociálních služeb a podíl na tvorbě minimálních standardů kvality vycházejících z Listiny základních práv a svobod. Viz vyjádření lokální vedoucí česko-britského projektu transformace ústavní péče a minimálních standardů kvality zdravotně – sociálních služeb (2002) 

Rok 2003, na základě pozdního a nezákonného rozhodnutí okresního soudu je umístěn přes protesty rodiny, kolegů a nevládních organizací v psychiatrickém ústavu, ze kterého za pomocí manželky uteče po 10 dnech zrůdných psychiatrických experimentů s antipsychotiky, odmítání styku s advokátem a okolním světem s projevy „léčby“ v slintání, zkroucení, křečích atd. V psychiatrickém ústavu s klecovým lůžkem umístěn kvůli údajné vysoké společenské nebezpečnosti. Viz vyjádření koalice olomouckých nevládních organizací protestujících proti nezákonnému postupu totalitární psychiatrie a soudu (2003) 
Pozn: v roce 2006 Veřejný ochránce práv uvede pro daný psychiatrický ústav seznam porušení zákona v průběhu nezákonné hospitalizace včetně porušení zákona okresním i krajským soudem v roce 2003. Bohužel stanovisko ombudsmana je vydáno po tříleté promlčecí lhůtě na obnovu řízení.

Rok 2004, organizuje celorepublikový protest odborníků v oblasti prevence, léčby a rehabilitace vůči nenávistné, lživé a neštěstí, tragédie a enormní škody plodící ideologické kampani vládnoucí koaliční strany Lidovci proti drogám pozdějšího ministra financí a marketéra rozdání soukromých a veřejných majetků občanů církvím Miroslava Kalouska a je autorem textu protestní rezoluce, pod kterou se podepsaly stovky odborníků. 
http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/19179/uloha-silenstvi-v-dejinach-rx-diskuse.html
Pozn: Po vstupu ČR do EU od 20.5.2004 je občanům povoleno pěstovat do 100m2/osobu cannabis bez hlášení úřadům s právem cannabis zpracovat k pokusnickému bádání bez jakéhokoliv povolení úřadů a omezení obsahu prohibovaného léčivého kanabinoidu THC až do přijeti nenotifikovaného (nevymahatelného) zákona cannabis do lékáren v roce 2013 (§ 29 a 5, odstavec 5 zákona o návykových látkách v platném znění). Viz vyjádření přednosty Ústavu soudního lékařství v Olomouci soudům v roce  2013 a 2014 k měření obsahu léčivých látek v cannabis dle právních norem a důsledků postupů měření s a bez opory v zákoně a techniocké normě ad.

Rok 2005, vytváří inovativní úspěšný veřejně prospěšný projekt první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF v Praze á zajišťuje jeho parnery z veřejných a soukromých zdrojů. Připravuje úspěšný dlouhodobý výcvikový program pro manažery zdravotně – sociálních služeb Půvab managementu. Organizuje celorepublikový otevřený dopis nevládních organizací premiéru Jiřímu Paroubkovi ve věci systémového a efektivího čerpání fondů EU pro transformaci zdravotně sociálních služeb a podává na něj (masakr na CzechTek) a na předsedu koaliční strany Miroslava Kalouska (Lidovci proti drogám) trestní oznámení. Je vyzván ke spolpúráci s léčitelkou Libuší Bushkou Bryndovou, která jej seznamuje se studiemi Konopí jako lék a posledními vědeckými objevy ve světě. Viz vyjádření Národního koordinátora Úřadu Vlády ČR pro Nejvyšší soud ČR, který v roce 2011 zamítne netrestnost skutku výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zakáže v rozporu s mezinárodním právem a nálezy ústavního soudu přístup k Soudnímu dvoru Evropské unie k vymáhání náhrady škody za porušení práva EU za zničený výzkum


Rok 2006, po úmrtí Jaroslavy Moserové, patronky Ateliéru ALF, expředsedkyně Unesco, nejvýznamnější české političky, kandidátky na prezidenta, umělkyně, lékařky a vědecké pracovnice v léčbě popálenin vydává s kolegy Ateliéru ALF její první katalog, organizuje její olomouckou výstavu a vybuduje v Ateliéru ALF galerii nesoucí její jméno. Vytvoří cyklus umělceckých prezentací Autoportréty určený nejen studentům a absolventům Ateliéru ALF. Zakládá v Ospělově výzkumnickou farmu konopí pro léčbu (medical cannabis) s odrůdami Cannabis Friedrich Nietzsche. Viz vyjádření fotografa světově známého cyklu Cesta ke svobodě (2014) a jeho osobní podpora zastavení kriminalizace občanů (2008)

Rok 2007, je švýcarskou nadací Schwab Foundation nominován na cenu auditorské společnosti Ernst & Young Podnikatel roku v kategorii Sociálně prospěšný podnikatel za inovace a finanční efektivitu. Viz nominace manželů Dvořákových nevládními organizacemi na cenu Via Bona Mecenáš roku z roku 2010 za letitou podporu znevýhodněných občanů, výzkumu Konopí je lék a založení Edukativní konopné kliniky v prostorách bezbariérové školy Ateliér ALF (2010)

Rok 2008, po judikátu nejvyššího soudu o netrestnosti pěstování a zpracování cannabis k terapii zveřejňuje na podporu právě obžalované léčitelky a samostantné vědecké pracovnice Libuše Bushky Bryndové výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure),  z Basileje mu blahopřeje světoznámý vědec Albert Hoffman, signatářemi dodržovaní zákonnosti dostupnosti cannabis občanům jsou rektoři univerzit, děkané, vědci, lékaři, pracovníci zdravotně sociálních služeb a známí umělci. Zakládá odbornou společnost k tvorbě standardů cannabisterapie a organizuje celorepublikový pyžamový happening ve zdravotně sociálních službách BED IN na Den lidských práv. Viz vyjádření emeritní rektorky Univerzity Palackého v Olomouci a signatářky dekriminalizačního návrhu trestního zákoníku Konopí je lék ministru spravedlnosti s žádostí o prošetření porušení zákona v neprospěch vedoucího výzkumu (2012) a spolu předkladatelky dalšího legislativního návrhu zákona zastavení kriminalizace občanů a páchání zločinů parlamentním stranám  (2013) s doložením smlouvy o spolupráci s univerzitou roce 2003

Rok 2009, na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené získává cenu premiéra české vlády Jana Fishera za vzdělávání v cannabisterapii, kterou symbolicky věnuje stále obžalované Libuši Bushce Bryndové a policie poprvé konfiskuje výzkumnickou farmu v Ospělově i přes judikát nejvyššího soudu ČR z roku 2008 o netrestnosti cannabisterapie. Otevře v Praze Ateliéru ALF v galerii patronky Ateliéru ALF Konopnou apatyku královny koloběžky první a pořádá mezinárodní turné Konopí je lék. Zpracuje, produkuje a vydává Ateliérem ALF knihu o historii kraje výzkumnické farmy. Festival Noc básníků pořádá poprvé přímo na výzkumnické farmě. Členům výzkumu je v roce 2009 v obci Ospělov zakázán (dodnes platný) vstup do obecní kaple a pořádání ekumenických mší a zpěvů v kapli nanebevzetí Panny Marie za zabité a zmrzačené občany (zrekonstruovaná kaple je celý rok zavřena). Podává za odbornou společnost první trestní podnět na soudkyni a státního zástupce schvalující domovní prohlídku a konfiskci farmy a žádá o policejní ochranu. Viz 15 a 7  žádost o policejní ochranu zřizovatelů výzkumu a Edukativní konopné kliniky v roce 2014 a 2011
http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/15-marnych-zadosti-o-policejni-ochranu.html


Rok 2010, jako zakladatel a ředitel Edukativní konopné kliniky je i přes doložení důkazů a svědeckých výpovědí o úspěšné léčbě nádorového onemocnění, cukrovky, roztroušené sklerózy a Parkinsonovy choroby u členů výzkumu odsouzen okresním soudem za údajně nedovolenou výrobu a distribuci drog (cannabis), potvrzenou následně krajským, nejvyšším a ústavním soudem bez vyrovnání se s porušením evropského, unijního a českého práva bez odůvodnění a zapření podání žaloby Soudnímu dvoru EU. Umělci uspořádají benefiční koncert pro manžele Dvořákovi a město Praha dává dar 1,1 mil. Kč z kasin na vznik Edukativní konopné kliniky.  Produkuje film Konopné pašije. S Piráty a členy výzkumu a pracovníky Edukativní konopné kliniky organizuje happening Žižkovské hovínko, karneval Bořivojky a a petiční happenig Revoluce s kytkou v ruce. Je s manželkou zřizovateli Eduklativní konopné kliniky nominován na cenu Via Bona. 
Viz článek Léčba konopím  v Respektu o terapii v době totality
http://respekt-blog.blogspot.cz/2014/09/policie-ministerstvo-financi.html 
Policie podruhé konfiskuje výzkumnickou farmu v Ospělově. Viz trestní podnět odborné společnosti Konopí je lék, o.s v zastoupení předsedkyně a lékařky Jany Budařové nejvyššímu státnímu zastupitelství (2010)

Rok 2011, je podruhé obžalován za nedovolenou výrobu a distribuci drog (cannabis), policie konfiskuje potřetí výzkumnickou farmu a poprvé Edukativní konopnou kliniku rozkradenou se souhlasem policie a státního zastupitelství a soudu také soukromými osobami. Je současně obžalován za vyhrožování ministryni pro boj proti korupci Karolíně Peake, která se před svědky zavázala prosadit vydání pokynu obecné povahy nejvyšším stántním zástupcem, což následně odmítala učinit a stejně tak odmítala zajistit notifikaci (vymahatelnost) novelizací zákona o návykových látkách ve věci cannabis u Evropské komise. Viz žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky premiérovi k zastavení zločinů proti lidskosti (2011)

Rok 2012, je soudem přes protest soudního znalce, jehož posudek justice zneužila, navržen zbavit/omezit na právní způsobilosti, policie počtvrté konfiskuje výzkumnickou farmu v Ospělově a podruhé Edukativní konopnou kliniku, které se nezákonně zmocnily osoby ze společností Kanebos, s.r.o., Bohemp a Konopí je lék,o.s., kteří byli členy zakladatele a provozovatle Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, o.s (Radek Matlach, Jan Marie Bém, Jaroslav Kabilka, Naomi Zamazalová a Pavel Martínek) a vědomě způsobili mnohamilionové škody doložitelné v pěti žalobách u OS na Praze 3. Je uznán invalidou v maximálním stupni invalidity v důsledku závažné duševní choroby. Ministerstvem práce mu je zakázáno pracovat. Ministrstvo obchodu a průmyslu mu povoluje podnikat. Manželka dostává  úřadní zákaz získat do pěstounské péče děti a být profesionální pěstounkou v ranné péči. Podává první stížnost Evropskému soudu pro lidská práva, která je po roce a půl projednávání právní přípustnosti v roce 2014 odmítnuta k projednání soudem stejně jako všechny další stížnosti (7) přes doložení lékařských důkazů o spáchaných zločinech proti lidskosti a nezákonném zákazu přístupu k Soudnímu dvoru EU. Po osobním jednání s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem na jeho popud a s řadou svědků navrhuje zavést 18 odrůd cannabis k léčbě, což je ministrstvem zamítnuto a povolení k výzkumu opět nevydáno i v době nevymahatelného nenotifikovaného zákona. Je spolu s dalšími Olomoučany pracujícími na výzkumu cannabisterapie nominován na Cenu města Olomouce. Viz v roce 2012 protestující manželka  k návrhu okresního soudu zbavit manžela právní způsobilosti

Rok 2013, všechny žaloby za nedovolenou výrobu drog jsou staženy, soudní projednání obžalob  je ústavním soudem opakovaně (3x) zakázáno projednat. Nenotifikovaný zákon cannabis do lékáren s monopolizací 4 genetik cannabis bez jakýchkoliv vědeckých studií o jejich účinnosti na schválené nemoci pro cannabisterapii vstoupil v platnost. Měsíční cena léčby skrze lékárnu je 10 - 25 tisíc Kč. V době těžké nemoci způsobené nevhodnou terapií oficiální medicíny je mu soudem stanovena ochranná psychiatrická léčba pro vysokou společenskou nebezpečnost. Viz protestní vyjádření kolegy lékaře a místopředsedy odborné společnosti Aleše Skřivánka soudům k cynickému jednání exekutivy a justice (2012, 2014)

Rok 2014, formalizuje ustanovení mezinárodní asociace Open Royal Academy se sídlem centrály asociace mimo území Evropy, žádá o obnovu všech trestních řízení, přes 15 žádost o policejní ochranu je popáté zkonfiskována výzkumnická farma v Ospělově, zakládá digitální Edukativní konopnou kliniku Sanitas Animae, okresní soud zahájuje řízení o změně jeho ochranné léčby na pobyt v psychiatrickém ústavu, soudem stanovený znalec jej označuje za 12 let nepříčetného s vymizelými rozpoznávacími a ovládacími schopnostmi a vysoce společensky nebezpečného s nutností pobytu nejméně půl roku v psychiatrickém ústavu při podávání vysokých dávek antipsychotik, které napraví jeho bludné myšlení, kdy mylně tvrdí, že farmaceutické firmy jsou zločinecké organizace a udajně pry byly na členech výzkumu a nejen jich spáchany zločiny, což nemocní a lékaři potvrzují a znalec dělá, že neumí čist. Ošetřující lékařka žádá soud o zrušení ochranné léčby. Nevládní organizace Cannabis si The Cure, z.s. zakládá transparentní konto na právní pomoc. Přednáší na mezinárodní konferenci Cannafest o diabetes a cannabisterapii. Viz vyjádření kolegyně lékařky ve výzkumu k neamputaci končetin diabetiků


Rok 2015, podává druhou stížnost Evropské komisi, nejvyšší soud mu opětovně zakazuje podat žalobu Soudnímu dvoru EU přes doložení porušení práva Evropy, EU a ČR. Viz stížnost Evropské komisi
http://evropskakomise.blogspot.cz/2015/02/dodatek-elektronicke-stiznosti-skrze.html 
Česká republika zakazuje pěstovat legální odrůdy cannabis k léčbě. Zastavuje práce na plánovaném uspořádání mistrovství světa legálních odrůd cannabis na obsah kanabinoidu CBD. Přednáší na mezinárodní konferenci o léčbě konopím v Praze o výsledcích výzkumu Cannabis is The Cure. Prostějovská policie žádá šetřit jej pro pátou konfiiskaci znalcem, který jej označil za 12 let psychotického. Podporuje obnovu trestního procesu (nejen) s kolegou Miloslavem Tetourem odsouzeným na tři roky do vězení za výzkum zpracování cannabis na hnojivo pro cannabis pro terapii. Viz stručná právní argumentace  Miloslava Tetoura pro žádost o obnovu trestního řízení s náhradou škody za věznění a zničené podnikání